Polski Związek Bokserski

Polski
Związek
Bokserski

Leszek Piotrowski

Prezes

Maciej Demel

V-ce Prezes ds.

Organizacji i Rozwoju

Grzegorz Nowaczek

V-ce Prezes ds.

Finansów i Marketingu

Marcin Stankiewicz

V-ce Prezes ds.

Wyszkolenia

Barbara Sańko

V-ce Prezes ds.

Zagranicznych

Krzysztof Sugier

Sekretarz Zarządu

Krzysztof Łajdyk

Członek Zarządu

Maciej Dziurgot

Członek Zarządu

Waldemar Pawlak

Członek Zarządu